Zaměstnanci

Vedení školy
PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum ředitel školy  
Jitka Podivínská zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku a provoz  
Mgr. Jana Raiskubová zástupkyně ředitele školy  
První stupeň
1.A Mgr. Marie Kaňáková koordinátorka 1. stupně ZŠ a ŠVP  
1.B Mgr. Jana Prachýlová  
1.C Mgr. Ivana Weissová  
2.A Mgr. Linda Malíková  
2.B Mgr. Hana Schafferová  
3.A Mgr. Ivana Fořtová  
3.B Mgr. Jana Vláčilová  
4.A Mgr. Sabina Kopecká  
4.B Mgr. et Mgr. Tereza Harastejová  
5.A Mgr. Kateřina Ježková  
5.B Mgr. Lenka Ponížilová  
Druhý stupeň
6.A Mgr. Kateřina Jechová  
6.B Mgr. Erik Vilímec  
7.A Mgr. Ilona Táborská  
7.B Mgr. Iva Dostálová Sekaninová  
8.A Mgr. Adam Burďák  
8.B Mgr. Martin Stodůlka  
9.A Mgr. Lucie Řehulková  
9.B Mgr. Roman Kucsa  
Mgr. Martin Běhal  
Mgr. Jiří Boháček školní metodik prevence  
Mgr. Pavel Dřímal  
Mgr. Eva Ehlerová ICT správce, koordinátorka 2. stupně ZŠ  
Mgr. Marie Hučínová výchovná poradkyně  
Mgr. Ivana Kubicová  
Školní družina
Mgr. Petra Blahová  
Mgr. et MgA. Lukáš Graca  
Bc. Zuzana Janatová  
Jana Mičová vedoucí vychovatelka ŠD  
Monika Skálová  
Mgr. Radek Tomanec  
Mgr. Vlasta Vysoudilová  
Správní zaměstnanci
Lenka Kadlíčková pracovnice provozu školní výdejny stravy
Kateřina Keretsmanová pracovnice provozu školní výdejny stravy
Pavlína Křížková uklízečka
Emília Pazderová uklízečka
Milan Zapletal školník
Správa hřiště
Milan Hamrla
Vladimír Žák