Zaměstnanci

Vedení školy
PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum ředitel školy  
Jitka Podivínská zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku a provoz  
Mgr. Jana Raiskubová zástupkyně ředitele školy  
První stupeň
1.A Mgr. Linda Veselá  
1.B Mgr. Hana Schafferová  
1.C Mgr. Ivana Weissová  
2.A Mgr. Ivana Fořtová  
2.B Mgr. Jana Vláčilová  
3.A Mgr. Sabina Kopecká  
3.B Mgr. Andrea Justová  
4.A Mgr. Kateřina Ježková  
4.B Mgr. Lenka Panglová  
5.A Mgr. Marie Kaňáková koordinátorka 1. stupně ZŠ a ŠVP  
5.B Mgr. Jana Prachýlová  
Druhý stupeň
6.A Mgr. Ilona Táborská  
6.B Mgr. Iva Sekaninová  
7.A Mgr. Adam Burďák  
7.B Mgr. Marie Hučínová  
8.A Mgr. Lucie Řehulková  
8.B Mgr. Lucie Pavlíčková  
9.A Mgr. Kateřina Jechová  
9.B Mgr. Erik Vilímec  
Mgr. Martin Běhal  
Mgr. Jiří Boháček školní metodik prevence  
Mgr. Eva Ehlerová ICTK správce  
Mgr. Ivana Kubicová  
Mgr. Martin Stodůlka  
Mgr. Miluše Zatloukalová výchovná poradkyně, koordinátorka 2. stupně ZŠ a ŠVP  
Školní družina
Mgr. Petra Blahová  
Mgr. Alice Blahunková  
Bc. Zuzana Janatová  
Jana Mičová vedoucí vychovatelka ŠD  
Dagmar Petříková  
Mgr. Radek Tomanec  
Mgr. Vlasta Vysoudilová  
Správní zaměstnanci
Lenka Kadlíčková pracovnice provozu školní výdejny stravy
Kateřina Keretsmanová pracovnice provozu školní výdejny stravy
Pavlína Křížková uklízečka
Emília Pazderová uklízečka
Milan Zapletal školník
Správa hřiště
Milan Hamrla
Vladimír Žák

Co bude k obědu?